Sat. Jul 13th, 2024

លោកបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលត្រូវធ្វើស្វ័យប្រកាស គឺជាអ្នកដំឡើងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ហើយភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញក្នុងផ្ទះ ដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋ។

You missed